De Sidi 3 is niet meer verkrijgbaar en is vervangen door de nieuwe online versie: Sidi PO. Met de Sidi PO werk je online, bij de scores krijg je adviezen en je maakt eenvoudig leerlingdossiers aan. Je hebt daarmee alle tools zelf in handen. De oudervragenlijst mail je naar de betreffende ouders en komt dan automatisch op de juiste plek terug.

Aandacht voor excellente en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering.

Verschil Sidi 3 en Sidi PO

Sidi PO bouwt voort op Sidi 3, en is ook anders van opzet en inhoud. De stappen uit de ‘signalering’ en de ‘algemene diagnose’ zijn sterk verbeterd of geheel vernieuwd. Het deel ‘verdiepende diagnose’  is geheel nieuw.

Het resultaat is een gemakkelijk te gebruiken online applicatie, waarmee elke leerkracht strategisch en georganiseerd kan werken. Sidi PO is niet alleen een prachtig en transparant pakket voor signalering en diagnosticering van cognitief talent, maar ook een veilige opslagomgeving voor alle leerlingdossiers. Met één klik kun je deze dossiers opslaan in het leerlingvolgsysteem van de school.

Levelwerk en Sidi PO

Gebruik je Levelwerk op school? Dit is een goed moment om de Sidi PO in te zetten, om de juiste kinderen te signaleren die met Levelwerk aan het werk gaan. Met Sidi PO krijg je een compleet beeld van talenten en persoonlijkheidskenmerken van leerlingen, op zowel cognitief als mentaal/emotioneel en sociaal vlak. En daarnaast een goed en eenvoudig instrument om ouders uit te leggen waarom bepaalde kinderen met Levelwerk of andere verrijkingsmaterialen aan het werk zijn.

klapper-sidi3