Toolbox Cognitief Talent

 

Toolbox
Cognitief
Talent

opvolger-van-sidi3_6

Voor intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het Primair Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, waar het kan leren, groeien en zich kan ontwikkelen. Goed onderwijs begint met het bepalen van de leerbehoefte. Het gaat daarbij niet alleen om een leerbehoefte op inhoud, maar met name ook om het leerproces. Soms hebben kinderen een belemmering om tot leren te komen. Ook bij cognitief talentvolle (intelligente en/of (hoog)begaafde) leerlingen gaat leren niet altijd vanzelf en kunnen zij een belemmering hebben, die optimaal leren in de weg staat.

Toolbox SiDi PO, méér dan signaleren

De online SiDi PO is een toolbox voor cognitief talent en helpt jou om tot een professionele signalering en schooldiagnose voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen te komen. Er is een keuze uit 11 tools, overzichtelijke stappen, waarmee jij met je collega’s, ouders en kind kunt nagaan of er sprake is van een leervoorsprong/ hoge begaafdheid en welke belemmeringen er eventueel zijn.

Met SiDi PO krijg je een helder beeld van talenten en persoonlijkheidskenmerken van leerlingen, op zowel cognitief als mentaal/emotioneel en sociaal vlak.
Er zijn ook 11 tools voor een zorgvuldige informatieoverdacht naar collega’s, een plusklas en het voortgezet onderwijs. Bij alles is het uitgangspunt dat jij regisseur bent.

SiDi PO is geen protocol, waarbij jij alle stappen verplicht moet zetten, maar een toolkit van instrumenten, waar je naar eigen behoefte gebruik van kan maken.

Onderdeel van:

logo-eduforce-2

Impressie

SiDi PO is nu volledig online te gebruiken. Vanaf je PC, laptop of tablet kun je SiDi PO gebruiken.

Als leerkracht kun je per schooljaar je groepen samenstellen en de leerlingen hierin koppelen. Vervolgens start je een dossier.

Je kunt per stap direct het resultaat en de scores bekijken. Per stap ontvang je nu de conclusie, advies en aandachtspunten. Je kunt hier zelf actiepunten aan koppelen.

De voordelen van Toolbox Cognitief Talent PO

  • Volledig in de cloud beschikbaar
  • Online lijsten versturen naar ouder of leerling
  • Direct inzicht en advies
  • Als leerkracht zelf de regie per leerling!

Over Eduforce

Uitgeverij Eduforce ontwikkelt, samen met Cedin, onderwijsmaterialen voor het basisonderwijs, met passie en gedrevenheid, gericht op het talent van elke leerling. We ontwikkelen onderwijsondersteunende leermiddelen en materialen in de breedste zin van het woord. Van remediërende materialen op het gebied van taal en rekenen, doorlopende leerlijnen voor sociaal-emotionele vaardigheden en hoogbegaafde leerlingen, producten voor media- en digi-onderwijs, tot leerkrachtondersteunende instrumenten en uitgaven.